Her vil vi presentere et utvalg av det materiellet som vanligvis behøves for å installere en ladestasjon. Sikringer, jordfeilbrytere, kabler osv. 

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å installere slikt materiell selv, det skal installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.